مواد اولیه و افزودنی

استابلایزر

امولسیفایر

نگهدارنده ها

پودر تخم مرغ

طعم دهنده ها

کاتالیست نیکل

نشاسته اصلاح شده

نمک های امولسیون کننده

فهرست